กู้เงิน

กู้เงิน

กู้เงินกู้เงิน คนเรามักมีช่วงเวลาหนึ่ง ที่เกิดวิกฤตในชีวิตขึ้น จะเร็วหรือช้าก็เพียง ตัวเองเท่านั้นที่บอกได้ จึงมีประโยคฮิตที่ว่า เราควรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างน้อยที่สุดก็คือโอกาสที่เราจะหยุดนิ่งเพื่อพักผ่อนตัวเองได้มีเวลาหนึ่งเพื่อคิดทบทวน ว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น กับเราและยอมรับกับสิ่ง ที่เกิดขึ้นพร้อมกับ เตรียมตัวเตรียมใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่และโอกาส ที่เป็นของเรานั่นคือ การที่เราได้เผชิญกับปัญหา หรือวิกฤต ของชีวิตนั้นแล้วเรา สามารถต่อสู้ ผ่านพ้นมาได้ แต่จะได้มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรายอมรับ กับสิ่งวิกฤตเหล่านั้นได้
ในคู่มือเปลี่ยน ร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต (Resilience Quatient)ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวไว้ในบท ตอนหนึ่งว่า ทฤษฎีทาง จิตวิทยาเกี่ยวกับ “วิกฤตการณ์”หรือ Crisis Theory  อธิบายไว้ว่าอารมณ์และจิตใจ ของคนเรานั้นเมื่อเกิดทุกข์ เศร้าโศกเสียใจ ผิดหวัง เจ็บปวด ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใด ก็ตาม แต่เมื่อเวลาผ่านไป คนเราจะสามารถฟื้นตัว กลับมามีความสุข    แจ่มใส เบิกบานได้เองอีกครั้ง โดยธรรมชาติ การฟื้นตัวนี้จะช้า กู้เงิน หรือเร็วขึ้นอยู่กับ อารมณ์และจิตใจ ในการฟื้นตัวที่แตกต่างกันไป ตามพื้นฐานของแต่ละคน สำหรับในคู่มือเล่มนี้ การฟื้นตัวกลับมาปกติ กู้เงิน ดังเดิมอีกครั้งแบ่งเป็น 3 ระยะคือ
1.ฟื้นตัวดีขึ้น แต่ไม่ดีเท่าเดิมเช่น หลังจากเจอวิกฤต เงินกู้ กลายเป็นคนระแวง มองโลกในแง่ร้าย มีความฝังใจบางอย่างในระยะยาว
2.ฟื้นตัวคืนตัวกลับมาสู่สภาพปกติดังเดิมกล่าวคือ เมื่อผ่านวิกฤตไปแล้ว มีการใช้ชีวิตทั้งกาย เงินนอกระบบ และใจดีขึ้นในทางใดทางหนึ่ง เช่น เรียนรู้เข้าใจชีวิตมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น มองเห็นทางเลือกในชีวิตมากขึ้น ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตที่ทำให้เป็นคนมีความสุขมากกว่า เป็นต้น

กู้เงิน กู้เงินด่วนทำอย่างไร

กู้เงิน เมื่อเราได้ผ่านพ้นวิกฤตได้ โดยเชื่อว่าปัญหาจะผ่านพ้นไปได้แล้วโอกาสของเราคืออะไรโอกาสเราคือเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าคนทุกคนย่อมผิดพลาดกันได้เพราะเราทุกคนก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่ง บางครั้งอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทุกอย่าง จึงทำให้เราต้องเจอกับอุปสรรคเหล่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่โทษตัวเอง เพราะการมีความรู้สึกดังกล่าวทำให้เราไม่มีความสุข มองไม่เห็นมุมมองดี ๆ ที่อยู่รอบตัว ในทางกลับกันเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองให้อภัยกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ยอมรับว่าทุกคนก็เป็นคนธรรมดา มีโอกาสที่จะเข้าใจผิดหรือทำในสิ่งที่ผิดพลาดได้ ซึ่งการยอมรับและให้อภัยกันก็จะทำให้เราทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ พัฒนาตัวเองและมีความสุขกับชีวิตได้   หรืออย่างน้อยเรายังมีคนรอบข้าง ครอบครัว เพื่อน ๆ ที่คอยเป็นกำลังใจให้เรา โดยเฉพาะครอบครัวที่เป็นกำลังใจที่สำคัญมากที่สุด เคยมีคนกล่าวไว้ว่าเพื่อนก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ช่วยเหลือเราได้ในยามที่เรามีปัญหา แต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าเรามีครอบครัวที่เข้มแข็ง เข้าอกเข้าใจเรา ก็จะยิ่งดีที่สุดเพราะคนเราจะรู้ใจกันก็ยามที่เราทุกข์ยากนั่นเอง แม้ว่าจะล้มหรือลุก กี่ครั้งกี่หนก็ตาม ถ้าเรามีครอบครัวที่คอยให้กำลังใจ พร้อมเผชิญยืนหยัดไ ปด้วยกัน ปัญหาที่หนักหนา ก็จะเบาบางทันที

ตัวอย่างกรณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 หลายคนมีปัญหาถูกออกจากงานมีคนงานจำนวนมากที่ประสบกับวิกฤต มีพนักงานหญิงของบริษัทไฟแนนท์ท่านหนึ่งก็เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทปิดกิจการเขาเล่าว่าแทบหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง  บัตรเครดิต คอนโด รถถูกยึด เขาเองต้องค่อย ๆ ทำใจยอมรับ หลังจากนั้น ก็ปรับวิถีการใช้ชีวิตใหม่ เช่น เริ่มเช่าหอพักราคาประหยัด ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเล็ก ๆ นั่งรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น และคิดในมุมกลับว่าใช่จะมีเพียงตนเองเท่านั้นที่เจอเหตุการณ์นี้ คนอีกจำนวนไม่น้อยที่ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับเรา เหนือการคาดคิด สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพียงกับตัวเองเท่านั้น ดังนั้นจะผ่านพ้น เหตุการณ์นี้ให้ได้ โดยคิดว่าเรายังดีกว่าหลาย ๆ คน อย่างน้อยเรายังมีกิน มีที่อยู่ มีงานทำ เรายังโชคดี ยังมีครอบครัว ญาติพี่น้องที่คอยให้กำลังใจ กู้เงิน และถ้าไม่เจอเหตุการณ์นี้ เราก็จะยังคงใช้ชีวิตอย่างประมาทอยู่ แต่เพราะเจอวิกฤตเศรษฐกิจ ขาดทุน จึงทำให้วันนี้เราไม่กล้าที่จะประมาท ปัจจุบันจึงทำให้มีความระมัดระวังมากขึ้น เช่น ไม่ทำบัตรเครดิตอีกเลย ออมเงินโดยซื้อที่ดิน ยืมเงิน ที่ต่างจังหวัดและผ่อนส่งไว้ เป็นต้น ส่วนหลักคิดหลังจากวันเวลาผ่านมา คือ คิดเสมอว่าเราต้องตั้งรับกับวิกฤต ดอกเบี้ย ให้ได้หากจะเกิดขึ้นอีกกี่ครั้ง กี่หนก็ตาม สิ่งสำคัญคือความไม่ประมาท ไม่ใช้จ่ายอย่างเกินตัว และรู้จักเก็บเล็กผสมน้อย ประหยัดอดออมบ้าง แม้ประวัติวิกฤตอาจเกิดซ้ำรอยเดิม แต่แรงกระเพื่อมส่งถึงตัวเขาจะน้อยที่สุด เพราะนับจากวันนั้นไม่ประมาทในชีวิตอีกเลย

กู้เงิน แหล่งเงินทุนต่อชีวิต

กู้เงิน สำหรับตัวเองก็เชื่อมั่น ในหลักคิดทฤษฎีหลาย ๆ อย่าง ของตำรับตำราแต่ลอง ได้เจอกับตัวเองทำให้เชื่อมั่น มากที่สุดจากประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นว่าครบครัวคือ แรงผลักดัน ที่ทำให้การจะกลับฟื้นคืน เงินกู้นอกระบบ สู่ชีวิตภาวะปกติได้ดีที่สุด    เพราะช่วงวิกฤต ที่เกิดขึ้น มีครอบครัวที่คอยห่วงใย ช่วยเหลือ คอยเติมเต็ม เตือนสติ คอยปรับเปลี่ยน ความมากน้อยให้ กู้เงิน กระทั่งท้ายที่สุดคอยดูแล ยามเจ็บป่วย กล้าเดินจับมือต่อสู้ เป็นกำลังใจที่สำคัญ อยู่เคียงข้างเสมอมา ท้ายที่สุดจึงทำให้กลับฟื้นสู่การใช้ชีวิตที่เป็นปกติได้ในที่สุด กระทั่ง พร้อมก้าวผ่านวิกฤตมาได้ และเปิดโอกาสให้ตัวเอง กลับมาใช้ชีวิตที่ปกติเฉกเช่นเดิมในสังคมต่อไป

Be the first to comment on "กู้เงิน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*