สินเชื่อเงินสด

สินเชื่อเงินสด

สินเชื่อเงินสดและการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

สินเชื่อเงินสดเดิมทีแหล่งที่มาของรายได้ของธนาคารพาณิชย์ คือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงินฝากกับเงินให้สินเชื่อ โดยเมื่อธนาคารรับฝากเงินมาแล้วก็จะนำเงินฝากที่ได้ไปปล่อยกู้ เงินฝากที่ธนาคารรับฝากมาไม่ว่าจะจำนวนเท่าใด เมื่อครบกำนดเวลา ธนาคารก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างครบถ้วนให้กับลูกค้าผู้ฝากเงิน แต่ทางด้านเงินกู้ เมื่อครบกำหนดธนาคารอาจจะไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกค้าเงินกู้ก็ได้ ซึ่งจุดนี้ทำให้ธนาคารเกิดความเสี่ยงขึ้น ความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเกี่ยวกับความอยู่รอดของธนาคารแห่งนั้นๆด้วย หากเกิดปัญหาหนี้สูญเพียงร้อยละ 10 ของเงินเครดิตที่ปล่อยก็จะเกินกว่าเงินของธนาคารทั้งระบบ นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีบทบาทในเรื่องเงินสดสำรองตามกฏหมาย การปล่อยเงินกู้แก่ภาคเอกชนที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนด เช่นสินเชื่อสู่ชนบท และการที่ทางธนาคารต้องพิจารณาการให้เครดิตอย่างรอบคอบก็เนื่องมาจากหากเกิดปัญหาหนี้สูญกับทางธนาคาร 1 ราย ธนาคารจะต้องหาหนี้ดีๆจำนวนนับร้อยมาทดแทน ผลตอบแทนที่จะได้รับ จึงจะคุ้มกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น

สินเชื่อประเภทบัตรกดเงินสดได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นระบบที่เอื้อประโยชนให้กับผู้ถือครองบัตร ซึ่งผู้ถือครองบัตรสามารถเบิกเงินสดพร้อมใช้ได้ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ผู้บริโภคไม่มีเงินสำรองไว้เพียงพอ
ประโยชน์ดังกล่าวส่งผลให้บัตรกดเงินสดกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค บัตรกดเงินสดถือกำเนิดขึ้นเนื่องจากผู้ใช้บริการต้องการตอบสนองความต้องการใช้เงินในปัจจุบันที่ถูกกดดันจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสะบาย หรือเพื่อเป็นเงินฉุกเฉิน รวมถึงลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการเงินเพื่อนำมาหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องที่ถูกจำกัดด้วยหนี้สิน อาทิ บัตรเครดิต หรือสินเชื่อเงินผ่อนต่างๆ ข้อเสนอที่เสริมสร้างความน่าสนใจของบัตรกดเงินสด อาทิ การไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน ซึ่งสามารถทดแทนจุดอ่อนของการเบิกเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิต ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการได้สร้างแนวคิดกระตุ้นความต้องการเงินสดเพื่อการอุปโภคบริโภค ทีอำนวนความสะดวกในชีวิตประจำวัน หรือการเสนอตัวเป็นทางออกของความต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อดีในการใช้บริการ จากจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่จูงใจลูกค้า คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นหากไม่มีการเบิกถอน และรูปแบบการใช้งานที่สะดวกสบายคือสามารถนำไปใช้บริการได้ในทุกพื้นที่ที่มีตู้ ATM จึงคาดว่าจะส่งผลให้ตลาดสินเชื่อบัตรกดเงินสดจะก้าวตามตลาดบัตรเครดิตได้เร็ววัน เนื่องจากความต้องการสินเชื่อเงินสดยังมีสูงอยู่ และการที่มีผู้ให้บริการหลายรายซึ่งพยายามกระตุ้นให้ความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้น จะเสริมให้ปริมาณความต้องการถือสินเชื่อบัตรกดเงินสดเพิ่มขึ้น

Be the first to comment on "สินเชื่อเงินสด"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*