กู้เงิน 5 แสน

กู้เงินด่วน

กู้เงินด่วน

กู้เงินด่วน และการรับมือกับผู้ทวงหนี้ ปัญหาหลักของผู้เป็นหนี้นอกจากต้องหาเงินมาชำระเจ้าหนี้แล้ว ระบบการทวงหนี้ที่ก่อให้เกิดความอับอายก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับลูกหนี้   มีทั้งการส่งแฟกซ์มาจะประจานที่ทำงาน หรือโทรศัพท์ไปทวงหนี้ที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งมีการข่มขู่ให้ชำระหนี้โดยเร็ว การตามทวงหนี้มหาโหด ทวงแบบไม่สุภาพ พูดเหมือนคุณเป็นขี้ข้าคนทวงหนี้ ทวงไปถึงคนที่มีชื่ออ้างอิงในตอนสมัคร หรือตอนทำสัญญาปรับปรุงหนี้ ทวงไปถึงพ่อแม่ ญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัด ทวงโดยฝากคำพูดกับผู้รับโทรศัพท์เวลาเราไม่อยู่ที่ทำงาน ส่งแฟกซ์เข้าที่ทำงานประจานให้คนรับแฟกซ์เห็น และส่งวันหนึ่งหลาย ๆ ครั้ง จนคุณถูกเจ้านายเรียกไปตักเตือน ส่งไปรษณียบัตรไปที่บ้าน ส่งจดหมายขู่สารพัดจากบริษัททนายตัวแทนสถาบันการเงินต่าง ๆ แม้กระทั้งทำเอกสารเลียนแบบหมายศาล และขู่ว่าจะอายัดเงินเดือน จะถูกดำเนินคดีอย่างร้ายแรงภายใน 3 วัน 7 วัน ฯลฯ ลูกหนี้หลายคนเมื่อถูกกดดันด้วยวิธีเหล่านี้ ก็จะเกิดความเครียดไม่เป็นอันทำการทำงาน บางคนถึงกับคิดสั้นฆ่าตัวตายเพื่อหนีหนี้ ในทางกฎหมายแล้วเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้…